• Slide1
 • Slide2
1 2
TIN TỨC CHI TIẾT
 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Chức năng của WAF bảo vệ ứng dụng web

Web Application Firewall (WAF), giải pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ ứng dụng web khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài bằng cách kiểm tra và lọc lưu lượng truy cập. WAF có tính năng đa dạng, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công bằng cách kiểm tra các yêu cầu và phản hồi trên ứng dụng web

Chức năng của WAF bảo mật hệ thống 

Phân tích và lọc dữ liệu đầu vào: WAF có thể phân tích các yêu cầu đầu vào của người dùng và lọc các yêu cầu có chứa các dữ liệu đầu vào bất hợp pháp hoặc độc hại. Ví dụ, WAF có thể phát hiện các yêu cầu chứa mã độc hoặc các yêu cầu được sử dụng để khai thác lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng web.

Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu đến máy chủ web: WAF có thể kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu đến máy chủ web, bao gồm kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin xác thực và các thông tin đăng nhập của người dùng.

Phân tích và lọc dữ liệu đầu ra: WAF có thể phân tích và lọc các phản hồi từ máy chủ web để đảm bảo rằng dữ liệu đầu ra được trả về cho người dùng là an toàn và hợp lệ.
Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu và phản hồi: WAF có thể kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu đến và phản hồi từ máy chủ web để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tránh các cuộc tấn công giả mạo.
Quản lý các cấu hình bảo mật: WAF cho phép quản lý các cấu hình bảo mật để đảm bảo tính an toàn của ứng dụng web. Các cấu hình bảo mật bao gồm các quy tắc kiểm tra yêu cầu, các chính sách bảo vệ và các cấu hình liên quan đến SSL/TLS
Báo cáo và giám sát: WAF cung cấp các tính năng báo cáo và giám sát để giúp người quản trị mạng có thể giám sát trạng thái của hệ thống và báo cáo các sự cố bảo mật khi có sự cố xảy ra.

Nguồn Internet

 Các thành phần chính của WAF

 • Bộ phân tích chính sách: Bộ phân tích chính sách của WAF là thành phần quản lý các quy tắc bảo mật được áp dụng để kiểm tra yêu cầu và phản hồi của ứng dụng web. Bộ phân tích này cũng cung cấp khả năng tùy chỉnh quy tắc bảo mật để phù hợp với các nhu cầu bảo mật của ứng dụng.
 • Bộ phân tích lưu lượng: Bộ phân tích lưu lượng của WAF giúp phân tích các yêu cầu và phản hồi của ứng dụng web để xác định các tấn công bảo mật. Nó cũng cung cấp khả năng xác định các hành vi không bình thường để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công chưa biết trước.
 • Bộ quản lý cấu hình: Bộ quản lý cấu hình của WAF được sử dụng để cấu hình các cài đặt bảo mật, bao gồm các quy tắc kiểm tra yêu cầu, chính sách bảo vệ và các cài đặt liên quan đến SSL/TLS.
 • Các chức năng kiểm tra và lọc: WAF sử dụng các chức năng kiểm tra và lọc để phân tích các yêu cầu và phản hồi của ứng dụng web. Các chức năng này bao gồm phân tích cú pháp, kiểm tra trạng thái phiên, kiểm tra nội dung, kiểm tra thời gian phản hồi và các chức năng khác.
 • Bộ ghi nhật ký (Logging and reporting): Bộ ghi nhật ký của WAF được sử dụng để ghi lại các hoạt động bảo mật, bao gồm các cuộc tấn công và các hành vi không bình thường,lưu lượng truy cập và các vấn đề bảo mật khác được ghi lại để giúp quản trị viên xác định các vấn đề và cải thiện chính sách bảo mật. Bộ ghi nhật ký này cũng giúp cho việc phân tích dữ liệu và xử lý các sự cố bảo mật dễ dàng hơn.
 

Giám sát bảo mật Opensource WAF (modsecurity) & ELK

Web Application Firewall (WAF) là một thành phần quan trọng trong hệ thống bảo mật của một ứng dụng web, có khả năng tích hợp với các hệ thống bảo mật khác như IDS/IPS, SIEM, hay các giải pháp quản lý cấp phép và chứng thực người dùng để tăng cường bảo mật hệ thống.

Với các thành phần trên, kiến trúc của WAF sẽ giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng web, ngăn chặn các cuộc tấn công, giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng.


Các bài viết khác

•  Tầm quan trọng của bảo vệ thông tin cá nhân trong chuyển đổi số

•  Triển khai Web Appplication Firewall bảo vệ ứng dụng web

•  Các lợi ích bảo mật của Web Application Firewall (WAF)

•  Các bước xây dựng và vận hành Trung tâm điều hành bảo mật không gian mạng (SOC)

•  Bảo mật không gian mạng với hệ thống SOC

•  Trung tâm điều hành không gian mạng (SOC) là gì?

•  Tìm hiểu về SAST, DAST, IAST và RASP

•  Kiểm thử Bảo mật ứng dụng

•  Công cụ quét lỗ hổng hệ thống Nessus

•  GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG SỬ DỤNG ZABBIX

•  GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG SỬ DỤNG NAGIOS XI

•  THEO DÕI VÀ PHÂN TÍCH LOG DÙNG LOG ANALYZER

•  GIÁM SÁT HỆ THỐNG SỬ DỤNG GRAYLOG

•  Họp và dạy học trực tuyến sử dụng Zoom Meetings

•  Họp và dạy học trực tuyến sử dụng Google Meet

Liên hệ

David Nguyễn
David Nguyễn:
090.999.4327

My status Bao Bì Việt Phát
admin@itstar.vn

          

CÔNG TY ITSTAR


Địa chỉ: Lầu 8, toà nhà Thiên Sơn, 5 - 7 - 9 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 09 09 99 43 27 - 03 99 92 20 99
Tài khoản Vietcombank:
Email: admin@itstar.vn
Website: https://itstar.vn