• Slide1
  • Slide2
1 2
SẢN PHẨM
Biểu mẫu Công việc
Giám sát Log sử dụng Splunk
Cài đặt & cấu hình Odoo 16 trên Ubuntu
Cài đặt & Cấu hình Kemp Load Master
Labs Security+
Tài liệu OWASP TOP 10
Tài liệu thực hành cấu hình Hyper-V & iSCSI Storage trên Windows Server 2016
Tài liệu thực hành cấu hình dịch vụ trên Windows Server 2016
Tài liệu thực hành Domain Controller trên Windows Server 2016
Tài liệu thực hành Quản lý chất lượng dịch vụ mạng QoS
Giáo trình Mạng Máy Tính và Truyền Thông
Biểu mẫu kiểm thử hệ thống mạng
Công cụ Quản lý IT hiệu quả cho doanh nghiệp

CÔNG TY ITSTAR


Địa chỉ: Lầu 8, toà nhà Thiên Sơn, 5 - 7 - 9 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 09 09 99 43 27 - 03 99 92 20 99
Tài khoản Vietcombank:
Email: admin@itstar.vn
Website: https://itstar.vn