• Slide1
  • Slide2
1 2
Sách Công Nghệ
Giám sát Log sử dụng Splunk
Cài đặt & cấu hình Odoo 16 trên Ubuntu
Cài đặt & Cấu hình Kemp Load Master
Labs Security+
Tài liệu OWASP TOP 10
Tài liệu thực hành cấu hình Hyper-V & iSCSI Storage trên Windows Server 2016
Tài liệu thực hành cấu hình dịch vụ trên Windows Server 2016
Tài liệu thực hành Domain Controller trên Windows Server 2016
Tài liệu thực hành Quản lý chất lượng dịch vụ mạng QoS
Giáo trình Mạng Máy Tính và Truyền Thông

CÔNG TY ITSTAR


Địa chỉ: Địa điểm 1: 107/1D Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. HCM - Địa điểm 2: 45 B2, Khu Lan Anh 4, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 09 09 99 43 27 - 03 99 92 20 99
Tài khoản Vietcombank:
Email: admin@itstar.vn
Website: https://itstar.vn