• Slide1
  • Slide2
1 2
An Toàn Thông Tin

1. AN NINH KHÔNG GIAN MẠNG
Hoạt động của đội ứng cứu sự cố CSIRT

Kiểm thử Bảo mật ứng dụng

Network Scanning

SAST, DAST, IAS và RASP

LDAP Enumeration
Cài đặt & Scan code sử dụng Checkmarx

SQL Injection
Cài đặt & Scan code sử dụng SonarQube

Vulnerability Scanning
OWASP Top 10 | Broken Access Control

Các công cụ Scanning

OWASP Top 10 | Cryptographic Failures

Công cụ quét lỗ hổng Nessus

OWASP Top 10 | Identification & Authentication Failures

Công cụ Burp Suite

OWASP Top 10 |Injection

Hướng dẫn cài đặt & cấu hình WAF (Mod security+Nginx) OWASP Top 10 |Insecure Design

Phương pháp Bypass WAF
OWASP Top 10 |Security Misconfiguration
Một số phương thức tấn công Web
OWASP Top 10 |Vulnerable and Outdated Components

Dịch ngược RE (Reverse Engineering)
OWASP Top 10 |Software and Data Integrity Failures

Thu thập thông tin OSINT Framework
OWASP Top 10 |Security Logging and Monitoring Failures

Mật mã (Cryptography)

OWASP Top 10 |Server-Side Request Forgery

Lab Security +
Cài đặt DVWA trên CentOS
Cài đặt & cấu hình Kemp LoadMaster

Tài liệu OWASP Top 10
Giám sát Log sử dụng Splunk
Giáo trình mã độc

Giời thiệu tấn công DoS2. ĐIỀU TRA SỐ & KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
Quy trình của Computer Forensic

SANS SIFT Incident Response

Điều tra số (Computer Forensic)

Điều tra và tìm ra dữ liệu đã mã hoá với các password

Điều tra số với Live Evidence trong FTK Imager

Điều tra và phát hiện dữ liệu bị che giấu với Steganography

Điều tra số với Disk Image trong FTK Imager
Điều tra kiểu tấn công bằng ghép mã độc trong phần mềm ứng dụng

Điều tra số với môi trường bị tấn công lây lan mã độc
Điều tra và trích xuất các bằng chứng từ Windows Registry

Điều tra memory với công cụ Redline
Điều tra và trích xuất thông tin System Information từ Registry trên OSForensics

Điều tra và cứu dữ liệu trên các ổ đĩa RAID
Trích xuất registry files từ bộ nhớ RAM và điều tra thông qua AccessData Registry Viewer
Sao lưu ảnh ổ cứng bằng lệnh dd và điều tra cơ bản với các lệnh trong bộ Sleuth Kit Suite

Đánh Bại Các Kỹ Thuật Chống Điều Tra

Điều tra và khôi phục dữ liệu với bộ Sleuth Kit trên máy SANS SIFT

Đánh Bại Các Kỹ Thuật Chống Điều Tra

Điều tra và khôi phục dữ liệu với Autopsy trên máy SANS SIFT

Điều Tra & Kiểm Chứng Định Dạng File

Điều tra bộ nhớ RAM và trích xuất dữ liệu Process, Hashdump

Điều Tra & Kiểm Chứng Định Dạng File

Khôi phục User Password với OS Forensics

Điều Tra Hệ Điều Hành

Điều tra và khôi phục xác định chính xác loại file đã bị thay đổi

Thu thập bằng chứng ổ đĩa, xem thông tin và khôi phục file điều tra3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Điều tra và ứng cứu sự cố lây lan mã độc
Xây dựng một giải pháp phát hiện tấn công DDoS
Kiểm thử tấn công Windows App và Mobile App

Xây dựng hệ thống giám sát an ninh mạng
Ứng dụng Machine Learning phát hiện & cảnh báo sớm tấn công DOSLiên hệ

David Nguyễn
David Nguyễn:
090.999.4327

My status Bao Bì Việt Phát
admin@itstar.vn

          

CÔNG TY ITSTAR


Địa chỉ: 107/1D Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
Điện thoại: 09 09 99 43 27 - 03 99 92 20 99
Tài khoản Vietcombank:
Email: admin@itstar.vn
Website: https://itstar.vn