• Slide1
  • Slide2
1 2
Kiến thức nền tảng

1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG
HelpDesk Máy chủ

RHEL/CentOS8
Kiến thức Mạng máy tính & truyền thông
Thực hành tường lửa PfSense Firewall

Tài liệu chất lượng dịch vụ QoS
Hệ thống IPS (Intrusion Prevention System)
Mikrotik
AWS Cloud

Triển khai Domain Controller trên Windows Server 2016
Google Cloud

Triển khai dịch vụ trên Windows Server 2016 Private Cloud SCVMM

Cấu hình Hyper-V và iSCSI Storage
Lập trình C

Kỹ thuật lập trình
Lập trình Python
Lập trình Arduino
2. QUẢN TRỊ & GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG
Giám sát hệ thống sử dụng Graylog

Giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối

Giám sát hệ thống sử dụng Nagios XI

Xử lý sự cố & Hệ thống Service Desk

Giám sát hệ thống sử dụng Zabbix

Service Desk Thế hệ mới

Cấu hình Prometheus & Grafana

Giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp

Giải pháp ITARIAN quản lý Endpoint
& Service Desk

Cài đặt & cấu hình Odoo 16 trên Ubuntu


3. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) - MACHINE LEARNING - DEEP LEARNING - CHATBOT


Lợi ích của chatGPT trong học tập & nghiên cứu

Tổng hợp Prompt ChatGPT trong công việc và kinh doanh

20 Công cụ AI ứng dụng cho công việc và giáo dục

Ứng dụng tiện ích chatGPT Google Extension hiệu quả trong công việc

Áp dụng mô hình CNN cho các bài toán thị giác máy tính

Ứng dụng mô hình YOLOv7 nhận dạng các tuyển thủ cầu lông
4. HỆ THỐNG AIoT

Trải nghiệm AIoT Giải pháp Camera Công nghiệp

Mô hình AIoT Access Control

Ứng dụng AI xử lý hình ảnh

Ứng dụng AI trong Smart Home
IoT Cloud/AWS IoT

Bảo mật hệ thống IoT

IoT Platform

Ứng dụng Docker trong hệ thống IoT


Liên hệ

David Nguyễn
David Nguyễn:
090.999.4327

My status Bao Bì Việt Phát
admin@itstar.vn

          

CÔNG TY ITSTAR


Địa chỉ: 107/1D Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
Điện thoại: 09 09 99 43 27 - 03 99 92 20 99
Tài khoản Vietcombank:
Email: admin@itstar.vn
Website: https://itstar.vn