• Slide1
 • Slide2
1 2
Diễn tập An toàn thông tin

Mục tiêu Diễn tập
 • Nội dung diễn tập dựa trên các lỗ hổng, tấn công, ... nhằm nâng cao kinh nghiệm xử lý sự cố đối với các hệ thống đang vận hành của tổ chức.
 • Thông qua các tình huống và kịch bản diễn tập sẽ nắm được các kiến thức chuyên sâu về An toàn thông tin, tấn công trong thực tế nhằm phát triển năng lực, kinh nghiệm điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Nội dung Diễn tập
 1. Xây dựng tình huống và nội dung kịch bản Diễn tập
 2. Xây dựng mô hình và hạ tầng cho Diễn tập
 3. Hướng dẫn quy trình xử lý, ứng cứu, khắc phục sự cố An toàn thông tin
 4. Tổ chức và điều phối Diễn tập

Một số kịch bản Diễn tập
 1. Tấn công khai thác lỗ hổng phần mềm
 2. Tấn công khai thác lỗ hổng Website
 3. Tấn công DoS/DDoS
 4. Tấn công đánh cắp dữ liệu & phát tán mã độc
 5. ...

Mọi thông tin có thể liên hệ trực tiếp 090.999.4327 - Mr. David | admin@itstar.vnLiên hệ

David Nguyễn
David Nguyễn:
090.999.4327

My status Bao Bì Việt Phát
admin@itstar.vn

          

CÔNG TY ITSTAR


Địa chỉ: 107/1D Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
Điện thoại: 09 09 99 43 27 - 03 99 92 20 99
Tài khoản Vietcombank:
Email: admin@itstar.vn
Website: https://itstar.vn