• Slide1
  • Slide2
1 2
TIN TỨC CHI TIẾT
  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG SỬ DỤNG NAGIOS XI

Nagios là một công cụ theo dõi thông tin và ghi lại các hoạt động của hệ thống. Vào 2002, công cụ này được đổi tên thành Nagios, sau đó được tên chính thức là Nagios Core. Thế hệ sau của công cụ này có tên NagiosXI, đem lại một trải nghiệm người dùng hoàn toàn mới cùng nhiều chức năng hơn. Các công dụng chính của công cụ này bao gồm các ứng dụng theo dõi hệ thống, chương trình, dịch vụ, được tóm gọn và giải trình nhanh và hiệu quả trên màn hình trình duyệt.

Nagios có tính năng cảnh báo lỗi, vấn đề cần lưu ý cho các IT, thúc đẩy nhân viên tìm lỗi và bảo trì hệ thống nhanh chóng nhằm giảm rủi ro tổn thất gây ra.
 
1. Kiến trúc của Nagios                                                                                                                 Nguồn Internet

1.1. Plugins
Nagios Core dùng plugin song song trong công việc để plugin kiểm tra các host và dịch vụ. Dịch chuyển các kết quả về Nagios Server

1.2. Web Server
Web server là cách thức trình duyệt chính của NagiosXI. Các user có thể truy cập Website được dựng lên từ Nagios Server, tìm các thông tin tài nguyên từ host và các dữ liệu thống kê khác.