• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
1 2 3
Nghiên Cứu Ứng Dụng

1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG
HelpDesk Máy chủ

Tổng hợp PFSense Firewall
Xem chi tiết
Tổng hợp kiến thức Hạ tầng mạng  Xem chi tiết
Private Cloud SCVMM Xem chi tiết
Mikrotik
Xem chi tiết
AWS Cloud
Xem chi tiết
Windows Server
Xem chi tiết
Google Cloud
Xem chi tiết
RHEL/CentOS8
Xem chi tiết

Lập trình C
Xem chi tiết
Kỹ thuật lập trình Xem chi tiết
Lập trình Python Xem chi tiết
Lập trình Arduino Xem chi tiết
2. QUẢN TRỊ & GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG
Giám sát hệ thống sử dụng Graylog
Xem chi tiết
Giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối
Xem chi tiết
Giám sát hệ thống sử dụng Nagios XI
Xem chi tiết
Xử lý sự cố & Hệ thống Service Desk
Xem chi tiết
Giám sát hệ thống sử dụng Zabbix
Xem chi tiết
Service Desk Thế hệ mới
Xem chi tiết
Cấu hình Prometheus & Grafana
Xem chi tiết
Giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp
Xem chi tiết
Giải pháp ITARIAN quản lý Endpoint
& Service Desk
Xem chi tiết3. HỆ THỐNG AIoT

Trải nghiệm AIoT Xem chi tiết Giải pháp Camera Công nghiệp
Xem chi tiết
Mô hình AIoT Access Control
Xem chi tiết
Ứng dụng AI xử lý hình ảnh
Xem chi tiết
Ứng dụng AI trong Smart Home Xem chi tiết
IoT Cloud/AWS IoT
Xem chi tiết
Bảo mật hệ thống IoT
Xem chi tiết
IoT Platform
Xem chi tiết
Ứng dụng Docker trong hệ thống IoT
Xem chi tiết
4. AN NINH KHÔNG GIAN MẠNG
Hoạt động của đội ứng cứu sự cố CSIRT
Xem chi tiết
Kiểm thử Bảo mật ứng dụng
Xem chi tiết
Network Scanning
Xem chi tiết
SAST, DAST, IAS và RASP
Xem chi tiết
LDAP Enumeration Xem chi tiết
Cài đặt & Scan code sử dụng Checkmarx
Xem chi tiết
SQL Injection Xem chi tiết
Cài đặt & Scan code sử dụng SonarQube
Xem chi tiết
Vulnerability Scanning Xem chi tiết
OWASP Top 10 | Broken Access Control
Xem chi tiết
Các công cụ Scanning
Xem chi tiết
OWASP Top 10 | Cryptographic Failures
Xem chi tiết
Công cụ quét lỗ hổng Nessus
Xem chi tiết
OWASP Top 10 | Identification & Authentication Failures
Xem chi tiết
Công cụ Burp Suite
Xem chi tiết
OWASP Top 10 |Injection
Xem chi tiết


OWASP Top 10 |Insecure Design
Xem chi tiết
Phương pháp Bypass WAF Xem chi tiết
OWASP Top 10 |Security Misconfiguration


Một số phương thức tấn công Web Xem chi tiết
OWASP Top 10 |Vulnerable and Outdated Components
Xem chi tiết
Dịch ngược RE (Reverse Engineering) Xem chi tiết
OWASP Top 10 |Software and Data Integrity Failures
Xem chi tiết
Thu thập thông tin OSINT Framework Xem chi tiết
OWASP Top 10 |Security Logging and Monitoring Failures
Xem chi tiết
Mật mã (Cryptography)
Xem chi tiết
OWASP Top 10 |Server-Side Request Forgery
Xem chi tiết


Cài đặt DVWA trên CentOS Xem chi tiết

5. ĐIỀU TRA SỐ & KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
Quy trình của Computer Forensic
Xem chi tiết
SANS SIFT Incident Response
Xem chi tiết
Điều tra số (Computer Forensic)
Xem chi tiết
Điều tra và tìm ra dữ liệu đã mã hoá với các password
Xem chi tiết
Điều tra số với Live Evidence trong FTK Imager
Xem chi tiết
Điều tra và phát hiện dữ liệu bị che giấu với Steganography
Xem chi tiết
Điều tra số với Disk Image trong FTK Imager
Xem chi tiết Điều tra kiểu tấn công bằng ghép mã độc trong phần mềm ứng dụng
Xem chi tiết
Điều tra số với môi trường bị tấn công lây lan mã độc
Xem chi tiết Điều tra và trích xuất các bằng chứng từ Windows Registry
Xem chi tiết
Điều tra memory với công cụ Redline
Xem chi tiết Điều tra và trích xuất thông tin System Information từ Registry trên OSForensics
Xem chi tiết
Điều tra và cứu dữ liệu trên các ổ đĩa RAID
Xem chi tiết Trích xuất registry files từ bộ nhớ RAM và điều tra thông qua AccessData Registry Viewer Xem chi tiết
Sao lưu ảnh ổ cứng bằng lệnh dd và điều tra cơ bản với các lệnh trong bộ Sleuth Kit Suite
Xem chi tiết
Đánh Bại Các Kỹ Thuật Chống Điều Tra
Xem chi tiết
Điều tra và khôi phục dữ liệu với bộ Sleuth Kit trên máy SANS SIFT
Xem chi tiết
Đánh Bại Các Kỹ Thuật Chống Điều Tra
Xem chi tiết
Điều tra và khôi phục dữ liệu với Autopsy trên máy SANS SIFT
Xem chi tiết
Điều Tra & Kiểm Chứng Định Dạng File
Xem chi tiết
Điều tra bộ nhớ RAM và trích xuất dữ liệu Process, Hashdump
Xem chi tiết
Điều Tra & Kiểm Chứng Định Dạng File
Xem chi tiết
Khôi phục User Password với OS Forensics
Xem chi tiết
Điều Tra Hệ Điều Hành
Xem chi tiết
Điều tra và khôi phục xác định chính xác loại file đã bị thay đổi
Xem chi tiết
Thu thập bằng chứng ổ đĩa, xem thông tin và khôi phục file điều tra
Xem chi tiết


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Điều tra và ứng cứu sự cố lây lan mã độc
Xem chi tiết Xây dựng một giải pháp phát hiệntấn công DDoS Xem chi tiết


Liên hệ

David Nguyễn
David Nguyễn:
090.999.4327

My status Bao Bì Việt Phát
admin@itstar.vn

          

CÔNG TY ITSTAR


Địa chỉ: Địa điểm 1: 107/1D Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. HCM | Địa điểm 2: Lầu 2-3, 25A Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 09 09 99 43 27 - 03 99 92 20 99
Tài khoản Vietcombank:
Email: admin@itstar.vn
Website: https://itstar.vn