• Slide1
  • Slide2
1 2
Nghiên Cứu Ứng Dụng

1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG
HelpDesk Máy chủ

RHEL/CentOS8
Kiến thức Mạng máy tính & truyền thông
Thực hành tường lửa PfSense Firewall

Tài liệu chất lượng dịch vụ QoS
Hệ thống IPS (Intrusion Prevention System)
Mikrotik
AWS Cloud

Triển khai Domain Controller trên Windows Server 2016
Google Cloud

Triển khai dịch vụ trên Windows Server 2016 Private Cloud SCVMM

Cấu hình Hyper-V và iSCSI Storage
Lập trình C

Kỹ thuật lập trình
Lập trình Python
Lập trình Arduino
2. QUẢN TRỊ & GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG
Giám sát hệ thống sử dụng Graylog

Giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối

Giám sát hệ thống sử dụng Nagios XI

Xử lý sự cố & Hệ thống Service Desk

Giám sát hệ thống sử dụng Zabbix

Service Desk Thế hệ mới

Cấu hình Prometheus & Grafana

Giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp

Giải pháp ITARIAN quản lý Endpoint
& Service Desk

Cài đặt & cấu hình Odoo 16 trên Ubuntu


3. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) - MACHINE LEARNING - DEEP LEARNING - CHATBOT


Lợi ích của chatGPT trong học tập & nghiên cứu

Tổng hợp Prompt ChatGPT trong công việc và kinh doanh

20 Công cụ AI ứng dụng cho công việc và giáo dục

Ứng dụng tiện ích chatGPT Google Extension hiệu quả trong công việc

Áp dụng mô hình CNN cho các bài toán thị giác máy tính

Ứng dụng mô hình YOLOv7 nhận dạng các tuyển thủ cầu lông
4. HỆ THỐNG AIoT

Trải nghiệm AIoT Giải pháp Camera Công nghiệp

Mô hình AIoT Access Control

Ứng dụng AI xử lý hình ảnh

Ứng dụng AI trong Smart Home
IoT Cloud/AWS IoT

Bảo mật hệ thống IoT

IoT Platform

Ứng dụng Docker trong hệ thống IoT

5. AN NINH KHÔNG GIAN MẠNG
Hoạt động của đội ứng cứu sự cố CSIRT

Kiểm thử Bảo mật ứng dụng

Network Scanning

SAST, DAST, IAS và RASP

LDAP Enumeration
Cài đặt & Scan code sử dụng Checkmarx

SQL Injection
Cài đặt & Scan code sử dụng SonarQube

Vulnerability Scanning
OWASP Top 10 | Broken Access Control

Các công cụ Scanning

OWASP Top 10 | Cryptographic Failures

Công cụ quét lỗ hổng Nessus

OWASP Top 10 | Identification & Authentication Failures

Công cụ Burp Suite

OWASP Top 10 |Injection

Hướng dẫn cài đặt & cấu hình WAF (Mod security+Nginx) OWASP Top 10 |Insecure Design

Phương pháp Bypass WAF
OWASP Top 10 |Security Misconfiguration
Một số phương thức tấn công Web
OWASP Top 10 |Vulnerable and Outdated Components

Dịch ngược RE (Reverse Engineering)
OWASP Top 10 |Software and Data Integrity Failures

Thu thập thông tin OSINT Framework
OWASP Top 10 |Security Logging and Monitoring Failures

Mật mã (Cryptography)

OWASP Top 10 |Server-Side Request Forgery

Lab Security +
Cài đặt DVWA trên CentOS
Cài đặt & cấu hình Kemp LoadMaster

Tài liệu OWASP Top 10
Giám sát Log sử dụng Splunk
Giáo trình mã độc

Giời thiệu tấn công DoS6. ĐIỀU TRA SỐ & KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
Quy trình của Computer Forensic

SANS SIFT Incident Response

Điều tra số (Computer Forensic)

Điều tra và tìm ra dữ liệu đã mã hoá với các password

Điều tra số với Live Evidence trong FTK Imager

Điều tra và phát hiện dữ liệu bị che giấu với Steganography

Điều tra số với Disk Image trong FTK Imager
Điều tra kiểu tấn công bằng ghép mã độc trong phần mềm ứng dụng

Điều tra số với môi trường bị tấn công lây lan mã độc
Điều tra và trích xuất các bằng chứng từ Windows Registry

Điều tra memory với công cụ Redline
Điều tra và trích xuất thông tin System Information từ Registry trên OSForensics

Điều tra và cứu dữ liệu trên các ổ đĩa RAID
Trích xuất registry files từ bộ nhớ RAM và điều tra thông qua AccessData Registry Viewer
Sao lưu ảnh ổ cứng bằng lệnh dd và điều tra cơ bản với các lệnh trong bộ Sleuth Kit Suite

Đánh Bại Các Kỹ Thuật Chống Điều Tra

Điều tra và khôi phục dữ liệu với bộ Sleuth Kit trên máy SANS SIFT

Đánh Bại Các Kỹ Thuật Chống Điều Tra

Điều tra và khôi phục dữ liệu với Autopsy trên máy SANS SIFT

Điều Tra & Kiểm Chứng Định Dạng File

Điều tra bộ nhớ RAM và trích xuất dữ liệu Process, Hashdump

Điều Tra & Kiểm Chứng Định Dạng File

Khôi phục User Password với OS Forensics

Điều Tra Hệ Điều Hành

Điều tra và khôi phục xác định chính xác loại file đã bị thay đổi

Thu thập bằng chứng ổ đĩa, xem thông tin và khôi phục file điều tra7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Điều tra và ứng cứu sự cố lây lan mã độc
Xây dựng một giải pháp phát hiện tấn công DDoS
Kiểm thử tấn công Windows App và Mobile App

Xây dựng hệ thống giám sát an ninh mạng
Ứng dụng Machine Learning phát hiện & cảnh báo sớm tấn công DOSLiên hệ

David Nguyễn
David Nguyễn:
090.999.4327

My status Bao Bì Việt Phát
admin@itstar.vn

          

CÔNG TY ITSTAR


Địa chỉ: Lầu 8, toà nhà Thiên Sơn, 5 - 7 - 9 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 09 09 99 43 27 - 03 99 92 20 99
Tài khoản Vietcombank:
Email: admin@itstar.vn
Website: https://itstar.vn