• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
1 2 3
Triển khai AIoT Labs
TRIỂN KHAI AIoT LABs TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ 4.0

1. Giới thiệu

Chúng ta đang sống trong thế giới Internet kết nối mọi thứ (IoE), đó chính là sự kết nối mạng với nhau của Con người, Quy trình, Dữ liệu và Vật thể. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nghe nói đến sự bùng nổ cách mạng Internet of Things (IoT), vì chỉ trong thời gian ngắn khoảng 5 năm trở lại đây từ con số 1,5 tỷ thiết bị IoT đã tăng lên khoảng 15 tỷ thiết bị vào năm 2015 và hiện nay con số này đã tăng lên gấp đôi gần 30 tỷ thiết bị tính đến đầu năm 2018